Organisasjonskart

 Organisasjonskart Nordreisa jan 12  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjeldende organisasjonsmodell ble iverksatt 01.04.07. 

Nordreisa kommune er en flat organisasjon med rådmannen som øverste administrative leder.
Rådmann leder organisasjonen etter to-nivå modellen, og har et spesielt ansvar for saksutredning og saksdokumenter til politiske utvalg som kommunestyret, formannskap, levekårsutvalget og driftsutvalget.
Ansatte er organisert i resultatenheter ut fra følgende formål:
 • tverrfaglighet skal ivaretas
 • rasjonell og effektiv drift skal oppnås
 • arbeidsforholdene for de ansatte skal være best mulig
 • service skal stå i sentrum

Rådmannen leder de 20 resultatenhetene, der enhetene selv har faglig-, personal- og økonomiansvar. Sosialavdelingen er fra høsten 2008 bli integrert med NAV.

Assisterende rådmann leder stabs- og støttefunksjonene som servicetorg, økonomiavdeling, IKT-avdeling, personalkonsulenten og skole- og barnehagefaglig rådgiver.

Rådmann: Anne-Marie Gaino, tlf 77 58 80 03,  Assisterende rådmann: Christin Andersen, tlf 77 58 80 04

 • Skolene og barnehagene er organisert som egne enheter, og det er rektorene og barnehagestyrerne som er enhetsledere. Oppvekstleder, Johanne Båtnes tlf 77 58 80 06
 • Utviklingsavdelinga har ansvar for kultur, kulturskolen, bibliotek, næring, jordbruk, skogbruk, oppmåling, planlegging og miljø. Enhetsleder er Dag Funderud, tlf 77 58 80 41
 • Teknisk avdeling har ansvaret for vaktmestertjenester, vedlikehold og drift av kommunale eiendommer, byggesaker, vann- og avløp, brøyting og vedlikehold av kommunale veger mm.
 • Økonomiavdelingen er lokalisert i kommunehuset og har oppgaver både rettet mot interne forhold i kommunen og ut mot deg som kunde og bruker av kommunale tjenester. Hos oss finner du også boligkontoret og lønnspersonalet som foretar beregninger og utbetalinger av lønn til alle kommunes tilsatte.
  Har du spørsmål som angår betaling av kommunale tjenester og skatt eller utbetalinger fra kommunen, ta gjerne kontakt med oss.
  Dersom du ikke benytter en forhåndsutfylt innbetalingsblankett, bruk kontonummer 4740 0503954 (skatt:7855 0519428 må ha kid nr) og merk alltid innbetalingen med navn og hva innbetalingen gjelder.
  Har du derimot spørsmål som angår fakturagrunnlag (grunnlag for inn-/utbetaling), bestillinger, tilkoblinger eller oppsigelse av tjenester/abonnement anbefaler vi at du kontakter aktuell etat direkte.                    Avdelingsleder er Rita Toresen

 

Web levert av CustomPublish AS