Sørkjosen  11.oktober             
Oksfjord- Storvik- Straumfjord  12. oktober
Storslett- Kildal- Tømmernes  20. oktober
Storslett -Kildal- Tømmernes  1. November
Høgegga- Reisadalen  16. november
Rotsund- Hamnes- Bakkeby- Hamneidet  22. november
Ekstradag drop in  28. november

Pris: 150,- influensavaksine, 400,- pneumokokkvaksine, koronavaksine gratis (kun oppfriskningsdose tilbys)

Grupper som anbefales influensavaksine:
Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
Alle fra fylte 65 år 
Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

Barn og voksne med: 
kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), diabetes type 1 og 2, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft, nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer), svært alvorlig fedme (KMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted).

I tillegg anbefales influensavaksine til:

  •  Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
  •  Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
  • ·Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.