«Alt skal bli bra» har vi trøstet hverandre med i over 1 år. All ære til alle som har stått på dag og natt for stabile tjenester. Jeg berømmer våre innbyggere som har tatt smittevernreglene på alvor. I Nordreisa har vi kun hatt 3 registrerte smittetilfeller av covid-19. Sammenlignet med andre regioner har ikke Nord-Troms hatt spesielt store inngripen i hverdagen - tross alt. Likevel har pandemien gitt uheldige konsekvenser for deler av næringslivet og en del arbeidstakere. Økt ensomhet, psykiske lidelser og vold i nære relasjoner er dessverre også konsekvenser av pandemien.

 

Vi er alle sammen lei korona, men å gi opp har aldri vært et alternativ. Vi skal holde ut helt til mål. Det gjør vi ved å ta vare på hverandre. Hver og en av oss må følge de nasjonale anbefalingene og reglene. Så skal vi fortsette å jobbe for at alt skal blir bra – faktisk bedre enn før pandemien. Det klarer vi sammen.

 

Gode hilsninger for annerledespåsken 2021. Alt skal bli bra. Velsigne påskehøytiden.

 

Hilsen Hilde Nyvoll, ordfører Nordreisa kommune