Han tar på seg stemmeoppdrag for både offentlige institusjoner og private. I den utstrekning han har kapasitet til flere oppdrag, mottar og videreformidler kommunen bestillinger på vegne av ham.

Kontakt kulturleder Herdis Lindbom på tlf. 77 77 07 52