Kommunal planstrategi for Nordreisa kommune 2016-2019

Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025

 

PLANNAVN:
Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025
PLANID:
 
STATUS:
Gjeldende plan
PLANDOKUMENTER
 

Kommuneplanens handlingsdel 2012-2025

 

PLANNAVN:
Kommuneplanens handlingsdel 2012-2025
PLANID:
 
STATUS:
Gjeldende plan
PLANDOKUMENTER

Kystsoneplan og kommunedelplaner

 

PLANNAVN:
 KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN I NORDREISA 2014-2026
PLANID:
 19422012_002
STATUS:
 Gjeldende plan
PLANDOKUMENTER:
Plankart (pdf komprimert - 5,3 MB)
Plankart (pdf i full størrelse -  36,8 MB)
 

 

PLANNAVN:
 KOMMUNEDELPLAN FOR E6 LANGSLETT - SØRKJOSEN
PLANID:
 19422007_KD1
STATUS:
 Gjeldende plan
PLANDOKUMENTER:
 
 

 

Regulerings- og bebyggelsesplaner

Søk etter plan i karttjenesten

Tips for bruk av karttjenesten:

  • Omriss av planer vises i målestokk mellom 1:40 000 - 1:15 001. I målestokk over 1: 40 001 vises ikke planopplysninger i kartet.
  • Planformål (farger) kommer frem i kartet målestokk fra 1: 15 000
  • Plankartene blir mer detaljert (linjer, tekst mv) dess lavere målestokk
  • Karttype "Reguleringsplaner" må være på for at planer skal vises
  • Søk etter planer under fanen "Søk" til venstre i karttjenesten. Velg "plansøk" og riktig kommune.

Søk etter plan i planregisteret

Temaplaner og andre arealplaner

PLANNAVN:
 STEDSUTVIKLINGSPLAN FOR STORSLETT OG SØRKJOSEN
STATUS:
 Gjeldende plan
 
 
VEDTATT:
KST
Sak
Dato
 
 
DOKUMENTER:
 
 

 

PLANNAVN:
 KOMMUNEDELPLAN/TILTAKSPLAN FOR KVÆNNES FRILUFTSOMRÅDE
STATUS:
 Gjeldende plan
 
 
VEDTATT:
KST
Sak 6/09
Dato: 19.03.2009
 
 
DOKUMENTER:
 
 
 

 

PLANNAVN:
 KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI I NORD-TROMS 2010-2014
STATUS:
 Gjeldende plan
 
 
VEDTATT:
KST
Sak 21/10
Dato: 24.06.2010
 
 
DOKUMENTER:
 
 
 

 

 

PLANNAVN:
 KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET
STATUS:
 Gjeldende plan
 
 
VEDTATT:
KST
Sak
Dato:
 
 
DOKUMENTER:
 
 
 

 

 

PLANNAVN:
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG BYGGING AV ANLEGG 2017-2020
STATUS:
 Gjeldende plan
 
 
VEDTATT:
KST
Sak 93/16
Dato: 20.12.2016
 
Handlingsplan rullert OPPKUL Sak 32/17 Dato: 07.12.2017  
  OPPKUL Sak 38/18 Dato: 20.11.2018  
 
OPPKUL
Sak 46/19 Dato: 26.11.2019  
DOKUMENTER:
 
 

 

PLANNAVN:
Temaplan: Krigsminner i Nordreisa (Rapport)
STATUS:
 Gjeldende dokument
 
 
VEDTATT:
KST
Sak 40/17
Dato: 22.06.2017
 
  OPPKUL Sak 15/17 Dato: 06.06.2017  
 
DOKUMENTER:
 
 
 

 

Utgåtte planer

PLANNAVN:
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG BYGGING AV ANLEGG 2017-2020
STATUS:
 Planens handlingsplan er rullert i desember 2017.
 
 
VEDTATT:
KST
Sak 93/16
Dato: 20.12.2016
 
  OPPKUL Sak 32/17 Dato: 07.12.2017  

 

 
DOKUMENTER:
 
 
 

 

PLANNAVN:
 KOMMUNEDELPLAN ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
STATUS:
 Utgått plan
 
 
VEDTATT:
KST
Sak 75/11
Dato: 15.12.2011
 
 
DOKUMENTER:
 
 

 

 

PLANNAVN:
Kommunal planstrategi for Nordreisa 2012 - 2015
PLANID:
N/A
STATUS:
Utgått
PLANDOKUMENTER

 

PLANNAVN:
Kommuneplanens arealdel 2002-2012
PLANID:
19422002_KPA
STATUS:
Utgått
PLANDOKUMENTER
Plankart (nettkart)