Planprogram for områderegulering av E6 Kvænangsfjellet er vedtatt

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 31. mars 2015 i sak 28/16 planprogrammet for områderegulering av E6 Kvænangsfjellet.

Mot Gildetun

Vedtaket lyder som følger:

Planprogram for områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik vedtas jf. plan- og bygningsloven § 12-9.
Nordreisa kommune støtter med dette Statens vegvesens tilrådning av alternativ 2.

 

Melding om vedtak laster du ned her.

Vedtatt planprogram er tilgjengelig på Statens vegvesens hjemmesider her.

 

For mer informasjon om planprosjektet se: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6kvanangsfjellet.

Web levert av CustomPublish AS