Dette gjelder dere som har dette kurset fra før og som allerede har beviset. Beviset er gyldig i ti år og fornyelse/oppdatering må gjøres innen to år etter utløpsdatoen på beviset. Hvis det ikke oppdateres innen den tid må man ta grunnkurset på nytt.

Påmelding skjer til Rå vgs tlf. 77 78 94 00, og påmeldingsfrist er 25. mars.

Program