NORDREISA HELSESPORTSLAG

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 824037442

Forretningsadresse:
c/o Mona Lene Solvang
Strandbakken 4
9158 STORSLETT
Stiftelsesdato:
2019-11-01
Frivillig organisasjon:
Ja