OSLO PFN

Partipolitiske organisasjoner

Org.nummer: 825138692

Forretningsadresse:
c/o Tom Erik Johansen
Høgegga 48B
9151 STORSLETT
Stiftelsesdato:
2020-05-23
Frivillig organisasjon:
Ja