FORENINGEN FOR KRONISKE SMERTEPASIENTER AVD. NORD

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 826067152

Forretningsadresse:
c/o Per Steinar Andreassen
Rotsundveien 834
9153 ROTSUND
Stiftelsesdato:
2020-08-26
Frivillig organisasjon:
Ja