SNN SENIORFORENING NORD-TROMS

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 827890162

Forretningsadresse:
c/o Eivind Bergmo
Mælen 6
9151 STORSLETT
Stiftelsesdato:
2021-06-02