OKSFJORD PENSJONISTFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 911738848

Forretningsadresse:
c/o Mona Lene Solvang
Strandbakken 4
9158 STORSLETT
Stiftelsesdato:
1982-06-06