NORDREISA KVENSK-FINSK FORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 921705646

Forretningsadresse:
c/o Rune Bjerkli
Straumfjordnes 173
9158 STORSLETT
Stiftelsesdato:
2018-11-03
Frivillig organisasjon:
Ja