BOCCIAKLUBBEN KNALL

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 922058946

Forretningsadresse:
c/o Irene Fredriksen
Loppevollveien 45
9157 STORSLETT
Stiftelsesdato:
2019-01-02
Frivillig organisasjon:
Ja