NORDREISA SAME- OG KVENFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 922207267

Forretningsadresse:
Hovedvegen 2
9151 STORSLETT
Stiftelsesdato:
2018-11-06
Frivillig organisasjon:
Ja