DELK NORD

Religiøse organisasjoner

Org.nummer: 922690316

Stiftelsesdato:
2019-04-06
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
c/o Jon Vidar Persen
Straumfjord vest 311
9157 STORSLETT