PARTIET FOR NORGE

Partipolitiske organisasjoner

Org.nummer: 925077003

Forretningsadresse:
c/o Frode Henriksen
Høgegga 48A
9151 STORSLETT
Stiftelsesdato:
2020-05-08
Frivillig organisasjon:
Ja