NORDREISA SAU OG GEIT

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Org.nummer: 926519824

Forretningsadresse:
C/O Gunbjørg Nygård Melkiorsen
Reisadalen 1225
9154 STORSLETT
Stiftelsesdato:
1979-04-25
Frivillig organisasjon:
Ja