DEN ISLAMSKE SAMLING I NORDREISA

Religiøse organisasjoner

Org.nummer: 929042166

Forretningsadresse:
c/o Ahmad Tawil
Hansabakken 31B
9151 STORSLETT
Stiftelsesdato:
2021-12-28