SNN FUNKSJONÆRFORENING NORD-TROMS

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 929695305

Forretningsadresse:
Lyngsmark 2
9151 STORSLETT
Stiftelsesdato:
2022-02-17
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
Postboks 13
9156 STORSLETT