SNEMYR OG KJELDEREN GRENDE OG TURLAG

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 985622388

Forretningsadresse:
c/o Tom Einar Vang
Reisadalen 1126
9154 STORSLETT
Stiftelsesdato:
1998-12-31
Frivillig organisasjon:
Ja