TELEVERKETS VELFERDSFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 991236368

Forretningsadresse:
Mælen 4
9151 STORSLETT
Stiftelsesdato:
1984-05-02