OKSFJORD OG STRAUMFJORD IDRETTSLAG

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 991868720

Forretningsadresse:
c/o Harald Lyngmo
Bekkefaret 10
9158 STORSLETT
Stiftelsesdato:
1975-01-01
Frivillig organisasjon:
Ja