NORD TROMS PADLEKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 992640677

Hjemmeside:
Nei
Forretningsadresse:
v/ Olav Rokne Erichsen
Vestre Straumfjord
9151 STORSLETT
Stiftelsesdato:
2008-04-02
Postadresse:
Straumfjord vest 780
9157 STORSLETT