NORDREISA MUSIKKORPS

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Org.nummer: 994648624

Forretningsadresse:
v/ Margrethe Haslund
Arnestad 3
9151 STORSLETT
Stiftelsesdato:
1971-12-31
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
Boks 140
9156 STORSLETT