DEN LUTHERSK-LÆSTADIANSKE MENIGHET SØRKJOS STORSLETT LYNGENRETNINGEN

Religiøse organisasjoner

Org.nummer: 995196042

Forretningsadresse:
c/o Hjalmar Vangen
Reisadalen 357
9154 STORSLETT
Stiftelsesdato:
2010-02-07