ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG I TROMS

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 997471709

Stiftelsesdato:
1988-08-20
Postadresse:
Gammelbruvegen 18
9151 STORSLETT