Poltiske møter neste uke: Næringsutvalget, formannskapet og administrasjonsutvalget

10. april har næringsutvalget møte, og 12. april har formannskapet og administrasjonsutvalget møte

Nordreisa kommune logo til nyheter kan brukes

Sakspapirene til næringsutvalget finner du ved å klikke her

Sakspapirene til formannskapet finner du ved å klikke her

Sakspapirene til administrasjonsutvalget finner du ved å klikke her

Møter i kommunale organer holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31.

 

Web levert av CustomPublish AS