Den kommunale kriseledelsen i Nordreisa kommune har vært samlet til møte i kveld klokken 22.00, hvor man drøftet smittesituasjonen i kommunen etter utbruddet i forrige uke.
 
I dag, tirsdag 31. august 2021 ble 122 elever ved Nord-Troms videregående skole på Storslett testet, og ingen av disse testene ga utslag på Covid19.
Imidlertid fikk vi positivt utslag på en ordinær koronatest som ble tatt i går og som ble analysert på UNN i dag, jfr. tidligere pressemelding i kveld.  Vedkommende er elev ved den videregående skolen.
 
I morgen, onsdag 1. september 2021 vil resterende elever ved den videregående skolen få gjennomført sin første hurtigtest, og flere andre blir testet på nytt, i samsvar med Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 
Kommuneoverlegen og kommunalsjefen for helse og omsorg vil i morgen drøfte smittesituasjonen med ledelsen ved Nord-Troms videregående skole, med sikte på å iverksette ulike tiltak som kan medvirke til at vi får kontroll over situasjonen.  Kommuneoverlegen vil også gå i direkte dialog med elevene ved skolen, slik at man i fellesskap får slått ned smitten.
 
Vi vil løpende legge ut informasjon om saken på kommunens hjemmeside og Facebook-side.  I tillegg vil kommuneoverlegen og kommunens ledelse komme med fersk informasjon på neste ReisaNytt-sending (direkte Facebook-sending fra Nordreisa kommune) torsdag denne uka klokken 14.00.
 

Pressekontakter:
Ordfører Hilde Nyvoll, telefon nr. 91 80 71 30
Kommuneoverlege Remi Paul, telefon nr. 95 73 41 13