Nordreisa kommune har i lengere tid utført store oppgraderinger på datasystemet. Vi har i forbindelse med dette problemer med å få e-post systemet til å fungere. Vi jobber for å få dette stabilt så fort som mulig.

I tillegg har vi i veldig lang tid ikke hatt stabil utlegging av postlister og saksdokument. Dette vil også være fikset når vi får orden på de problemene vi nå jobber med.

Av den grunn må dere intill videre ikke stole på e-post forsendelsen til eller fra kommunens ansatte.

Vi vil legge ut informasjon på hjemmesiden når vi anser dette stabilt.