Program 17. mai

Oksfjord
kl 11.15 Oppmøte
kl 11.30 Togoppstilling og avgang
  
Rotsundelv
kl 09.45  Gudstjeneste i Rotsund kapell
kl 10.30  Togavgang fra kapellet

Sørkjosen
kl 10.00  Oppstart og togavgang
Rute: Skolen – Nessevegen – stopp ved Reisafjord hotell med sang ”Ja vi elsker” 1. vers – Ringvegen – Gamlegården – skolen med sang til slutt ”Gud signe vårt dyre fedreland” 1. vers.

Storslett
kl 11.00  Gudstjeneste i Nordreisa kirke
kl 11.45  Kransenedleggelse ved minnebauta på kirkegården.
  Sang nr 1 og 2.
kl 12.00  Togoppstilling og togavgang på Muoniovegen, utenfor kirka.
Rekkefølge:   Flaggborg - Mollis – Barnehagene – Reisadalen Montesorriskole og -barnehage - Moan skole - Storslett skole - Sappen skole - Straumfjordnes skole - NVS v/russen - folketoget.
Rute: Start ved kirka - Muoniovegen – inn ved Sonjatun – hovedinngangen - omsorgssentrene – inn ved Senter for psykisk helse – ut Sonjatunvegen - riksvegen mot sentrum - foran Bios - rundt Trekanten - E6 til Kommunehuset.
Stopp ved hovedinngang Sonjatun med sang nr 1.
Tale for dagen utenfor kommunehuset. Russetale. Mollis synger. Allsang med sang nr 3 og 1.

ca kl 13.00  Program slutt.

Sang nr 1

Ja, vi elsker dette landet   Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson

Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem, furet, værbitt, over vannet, med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker, på vår far og mor, og den saganatt som senker drømmer på vår jord. Og den saganatt som senker, senker drømmer på vår jord.

Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud! Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut. Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett, har den Herre stille lempet så vi vant rett. Har den Herre stille lempet så vi vant, vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet værbitt over vannet med de tusen hjem. Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir, også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir. Også vi, når det blir krevet, for dets fred, dets fred slår leir.

Nr 2
Gud signe vårt dyre fedreland   Tekst: Elias Blix

Gud signe vårt dyre fedreland, og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand, og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu, som kristne det kan seg søma!

No er det i Noreg atter dag med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag, det brydder då etter plogen.
Så signe da Gud det gode såd, til groren ein gong er mogen!

Nr 3
Fagert er landet Tekst: Anders Hovden

Fagert er landet du oss gav, Herre vår Gud og vår Fader!
Fagert det stig av blåe hav, soli ho sprett, og ho glader.
Signar vårt land i nord og sud, soleis di åsyn lyser, Gud,
yver vårt Noreg i nåde.

Signa då, Gud, vårt folk og land, signa vårt strev og vår møda.
Signa kvar ærleg arbeidshand, signa vår åker med grøda!
Gud, utan deg den vesle urt veiknar og visnar, bleiknar burt,
ver du oss ljoset og livet!
ogen!

 

ARRANGEMENT I KRETSENE:

Sappen skole
kl 13.00 Åpning
kl 14.00 Salg av middag, kaffe, kaker, brus, is med mer
Loddsalg og premieutdeling fra trimpostene. Utendørs leker: luftgeværskyting, tautrekking, spikerbanking.
Velkommen til 17. mai-feiring!

Reisadalen Montesorriskole og -barnehage
kl 13.00 Åpning
Salg av lapskaus, pølser, kaffe, kaker, is, brus mm
Tale for dagen. Åresalg, leker.
Avslutning ca kl 16.00

Oksfjord skole
kl 11.15 Oppmøte
kl 11.30 Togoppstilling og avgang
Salg av kaffe, kaker, pølser mm. ved togets ankomst. Loddsalg med fine premier, utendørs leker (luftgeværskyting, sekkehopp mm.)
kl 13.30 Premieutdeling, trekning av lodd
kl 14.00 Tale for dagen

Straumfjordnes skole
kl 14.00 Salg av middag, kaffe, kaker og kiosksalg.
Lek Vanlig opplegg.
Alle er hjertelig velkommen! 

Straumfjord grendehus 
På Straumfjord Grendehus kan du feire dagen med å gå til dekket bord fra kl 16.
Lapskaus og kaffe. Alle hjertelig velkommen.
Arr. Straumfjord grendelag 

Storvik skole / grendehus 
kl 14.00 Vanlig opplegg 
Salg av middag, kaffe og kaker. Utlodning mm

Rotsundelv skole
kl 09.45 Gudstjeneste i Rotsund kapell
kl 10.30 Togavgang fra kapellet
kl 11.00 Tale for dagen
kl 11.15 Kafeen åpner. Salg av kaffe, kaker, brus, is, pølser. Lapskaus fra 12.30.
kl 13.00 Skolekoret opptrer
kl 14.00 Loddtrekning
Leker: Sekkeløp, hammerslag, stylter, potetløp, lykkehjul, bokskasting, luftgeværskyting, film mm.

Sørkjosen skole
kl 10.00 Oppstart og togavgang (Rute: se ovenfor)
Kafé på skolen, leker, konkurranser,film, loddsalg.
Tale for dagen.
Alle er hjertelig velkommen!

Moan skole
kl 12.00 Åpning.
Salg av kaffe, kaker, pølser, brus, mm.
Leker og konkurranser for barna.
Alle er hjertelig velkommen!

Nordreisa videregående skole
Klasse 8a, 8b og 8c ved Storslett skole har tilstelning i kantina.
Kl 12.30 Åpning med salg av kaffe, kaker, pølser, brus mm. Loddsalg.
Alle er hjertelig velkommen!

Nordreisahallen
kl 10.00 Nordreisa pensjonistforening har tilstelning i kafeteria.
Salg av kaker, kaffe, brus, pølser og evt. lapskaus. Salg av årer med store gevinster.
kl 14.30 Trekning på loddbøkene
kl 16.00 Avslutning