Psykologisk lavterskeltilbud i Nordreisa kommune

Det er ansatt kommunepsykolog i Nordreisa kommune. Stillingen er organisert under Sektor for helse og omsorg, virksomhet Rus- og psykisk helsetjeneste. Stillingen skal være et lavterskeltilbud med utstrakt samarbeid med øvrige kommunale tjenester.

Nordreisa kommune logo

Fra og med onsdag 20. juli 2016 har Nordreisa et psykologisk lavterskeltilbud tilgjengelig for sine innbyggere. Tilbudet vil være fast på onsdager, med mulighet for endring.

Dette tilbudet vil være en mulighet for deg som ønsker å snakke med psykolog om psykiske plager, livskriser eller andre vanskelige situasjoner. Tilbudet har et tak på fem konsultasjoner per bruker for voksne, og ti for barn og unge.

Psykologtjenesten vil være sentrert rundt hvordan brukeren selv kan gjenvinne god fungering, opprettholde nettverk og strategier for mestring før utvikling av psykisk lidelse. Risikofaktorer, både individuelle og miljømessige vil være i fokus. Viktige virkemidler i arbeidet vil være hjelp til sunne mestringsstrategier, psykoedukasjon og rådgivning. Brukerens nettverk vil være viktig.

Et eget tilbud dedikert til barn og unge vil bli lansert ved skolestart, og mer informasjon om dette vil komme i august.

Det er viktig å understreke at det psykologiske lavterskeltilbudet er tilgjengelig for alle Nordreisa kommunes innbyggere, og et eget tilbud for barn og unge vil komme i tillegg til lavterskeltilbudet.

Henvisning vil ikke være nødvendig. For bestilling av timer kan legekontoret kontaktes på tlf: 77588100.

Kommunepsykologen er Jørgen Edvin Westgren.

Web levert av CustomPublish AS