Rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune skal arbeide etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet.

Rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune skal arbeide etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet. Rådet skal kunne medvirke i kommunale plan- og utviklingsprosesser slik at funksjonshemmendes forhold kan blir ivaretatt, og slik at ”FN’s standardregler for like mulighet for mennesker med funksjonshemninger” kan følges opp på lokalplanet. Dvs. at Nordreisa blir en kommune for alle – universelt utformet
samfunn.

Reglement for rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede 2019-2023

Politiske representanter   
Faste representanter  Personlig varamedlem
Hans Halden (Ap) Fred Erlend Rundhaug (Sv)
Birgit Nielsen (Sv) Nina Benjaminsen
LHL Nordreisa   
Faste representanter  Personlig varamedlem
Unni Johansen Arvid Tvedt
Harry Kristiansen Hedvig Bjørklund

Leder: Birgit Nielsen (Sv)
Nestleder: Harry Kristiansen