www.nordreisa.kommune.no

Redusert åpningstid på Servicetorget

Som følge av redusert bemanning innføres ny åpningstid fra og med mandag 26. mai. Ny åpningstid er kl 09.00 - kl 15.00. Sentralbord fra kl kl 08.00 - 15.00 (16.00). Dette gjelder ut 2008.