Regelendringer fra 1.1.17 i skattebetalingsloven og skettebetalingsforskriften - Endring av adgangen til å betale skatte- og avgiftskrav hos skattekontorene

Paragraf

Regelendringer fra 1. januar 2017

Det er fra 1. januar 2017 vedtatt lovendringer som har betydning på skattebetalingsområdet.
 
Med virkning fra 1. januar 2017 er flere bestemmelser endret i skattebetalingsloven og skatteforskriften. Det gjelder blandt annet reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav i skattebetalingsloven kap 9.
 
Endring av adgangen til å betale skatte- og avgiftskrav hos skattekontorene
Det er vedtatt at det ikke lenger skal være adgang til å betale skatte- og avgiftskrav hos skattekontorene og skatteoppkreverkontorene. Skatte- og avgiftskrav må dermed betales via kontobaserte løsninger eller med kontanter i bank. Se Prop. 1 LS (2016-2017) pkt. 16

 

Web levert av CustomPublish AS