Regler for håndtering av byggavfall

1. januar 2008 ble det innført nye regler for håndtering av byggavfall.

De nye reglene innebærer krav om avfallsplan og sluttrapport for bygge-, rive- og rehabiliteringsprosjekter. Ved riving og rehabilitering skal det i tillegg leveres en miljøsaneringsbeskrivelse med planer for håndtering av farlig avfall. Minst 60 % av avfallet skal sorteres på byggeplassen.

Kravet om avfallsplan gjelder nybygg over 300 m2 bruksareal og riving eller rehabilitering av bygninger som overskrider 100 m2 bruksareal. For konstruksjoner og anlegg inntrer plikten dersom det produseres mer enn ti tonn byggavfall i tiltaket.

Her finner du veiledere og skjema om temaet.

Web levert av CustomPublish AS