Renovasjon

Nordreisa kommune er medeier i et interkommunalt avfallsselskap, Avfallsservice as. Selskapet har ansvaret for håndtering av alt avfall i Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Storfjord og Lyngen. Selskapet har etablert et mottaksanlegg med kildesortering og deponi for restavfall på Galsomelen i Nordreisa.
 
 
Henvendelser vedrørende renovasjon rettes direkte til Avfallservice as, tlf. 77 77 00 00.
 
På deres hjemmeside finner du mer informasjon om renovasjonsruter, sortering, priser mm.
Web levert av CustomPublish AS