Ressurssenter for Huntington

Helsedirektoratet startet arbeidet med å bedre tilbudet for personer med Huntingtons sykdom i 2009. Tilbudet er organisert gjennom at det i hver landsdel er utpekt et kommunalt helse- og omsorgstilbud som skal være ressurssenter og tilby vegledning og undervisning til pasienter, familie og personell. I Nord Norge er Helsesenteret Sonjatun ressurssenter. Tre sykepleiere i Nordreisa kommune utgjør ressursgruppen og koordinerende rolle i landet har Kløverinstitusjonene. Arbeidet er finansiert gjennom statsbudsjettet.

Kontaktinformasjon:
Kontaktperson er: Terje Olsen
Helsesenteret Sonjatun, Ressurssenter
Sonjatunveien 21, 9151 Storslett
Telefon: 45 63 00 67
Web levert av CustomPublish AS