Resultater etter rådgivende folkeavstemming - kommunereformen i Nordreisa kommune 25. mai 2016

Resultatet er som følge etter at forhåndstemmer og valgtingstemmer er opptelt:
Nordreisa alene fikk 332 stemmer
Nord-Troms 4 (Nordreisa, Skjevøy, Kåfjord og Kvænangen) fikk 285 stemmer
Nordreisa og Skjervøy fikk 76 stemmer.
 
Valgdeltakelsen var på 17,3 %. Totalt 693 personer har vært å avgitt stemme av 3982 stemmeberetigede.
 
 
Kommunereformen
Web levert av CustomPublish AS