Revisjon av trafikksikkerhetsplan

Varsel om oppstart:

Nordreisa driftsutvalg har vedtatt å igangsette revisjon av trafikksikkerhetsplan.

Skoler, barnehager, grendeutvalg, eldreråd, ungdomsråd, enkeltpersoner, lag og foreninger inviteres til å komme med innspill til planarbeidet. Dagens trafikksikkerhetsplan er lagt ut på kommunens hjemmeside. Innspill merkes sak 2015/904 og sendes til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett eller postmottak@nordreisa.kommune.no innen 8.mai 2015.

Veibilde

Nåværende trafikksikkerhetsplan:

Web levert av CustomPublish AS