Revitalisering av kvensk språk i Nord-Troms regionen er avhengig av at flere behersker kvensk språk og dette er en glimrende mulighet til å lære språket samtidig som man er i arbeid og kan bo på hjemplassen. Det er et skrikende behov for flere kvenske språkarbeidere slik at det kvenske språket kan blomstre i barnehager og skoler, og også i samfunnet for øvrig. Vi har også behov for at flere arbeider med utvikling av det kvenske skriftspråket, samt nye termer på ulike fagområder.

Jeg håper også at kvensk kan bli en modul innenfor finskundervisningen i grunn- og videregående skole og oppfordrer finsklærerne i regionen til å ta dette studiet. Samtidig oppfordrer jeg kommunene og staten som arbeidsgivere til å gi tilsatte permisjon med lønn i studietiden, eller å legge til rette for at studier og arbeid kan kombineres på en god måte, sier prosjektleder Johanne Sommersæter.

Studiene er nettbaserte og det vil bli lokale studiesamlinger og søknadsfristen er satt til 1. juni 2008. En av de som har studert kvensk språk tidligere fra regionen har sagt seg villig til å bistå nye studenter med litt veiledning.

Forutsetningen for at studiet settes i gang som distansestudium er at det melder seg nok søkere til en lokal gruppe og jeg synes det er en glimrende anledning til både å lære det kvenske språket, så jeg oppfordrer interesserte til å melde seg på studiet, sier prosjektleder Johanne Sommersæter til slutt.