I starten av arbeidet med dette temaet kom det fort fram at det var ønskelig med et tverrfaglig samarbeid for å ivareta den individuelle oppfølginga av ungdom som kan være i risikogruppen for rusproblematikk.

Gruppa ble sammensatt av personer fra lensmannskontoret, helsesøstertjenesten og ruskonsulenten.

Formålet med gruppa er å nå fram til barn og ungdom i risikogruppen i en tidlig fase. Gruppa skal også kunne svare på spørsmål, og komme med råd og veiledning både til de unge og til foreldre og foresatte. Og selvfølgelig til andre fagtjenester som har kontakt med de unge i risikogruppen.

Gruppa har så videre ansvaret for å innlede samarbeid med tjenestetiltak som være til hjelp.

Rusforbyggende gruppe er tilgjengelig for spørsmål, råd og veiledning for barn og unge, foreldre og foresatte, og den øvrige fagtjenesten som har kontakt med de unge.

Henvendelse til gruppa skjer til:

  • Elin Vangen, tlf 77770853, ruskonsulent (leder i gruppa)
  • Line Karlsen, tlf 77770790, helsesøster Nordreisa familiesenter
  • Stig Rasmussen, tlf 77764300, politibetjent, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen lensmannskontor.