Nordreisa sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Lover:

Kommunestyret kan utnevne en sakkyndig nemnd som skal sette taksten på grunnlag av forslag fra takstmenn

 

Jf. kommuneloven kan kommunestyret selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer.

 

Kommunestyret velger leder.

 

Nordreisa sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 2015-2019
Medlemmer                                          
Rodner Nilsen (Ap), Leder         
Johanne Olaussen (H)
Kirsti Marit Steinlien (Sp)
 
Varamedlemmer:
1.Olaf Skogmo (Sp)
2.Morten Risto (Ap)
3.Ragnhild Hammari (Frp)
4.Eva Gamst (H)
Sakspapirer 2017
  Juni    
Innkallinger 16    
Protokoller 16    

 

Web levert av CustomPublish AS