Nordreisa sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Lover:

Kommunestyret kan utnevne en sakkyndig nemnd som skal sette taksten på grunnlag av forslag fra takstmenn

 

Jf. kommuneloven kan kommunestyret selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer.

 

Kommunestyret velger leder.

Sakspapierer 2020

Innkalling 07.12.2020

 

wP 4zgUjOF 00EQAAAABJRU 5ErkJggg==

 

 
Sakspapirer 2017
  Juni    
Innkallinger 16    
Protokoller 16    

 

Web levert av CustomPublish AS