• Prisantydning: 1 780 000 kr
 • Fasiliteter: Bredbåndstilknytning
 • Bebyggelse/Standard
 • Innvendige mål: 1. etg 101 m2, loft 45 m2 og kjeller 38 m2
 • Bygget er renovert for kr 300 000 de siste åra
 • Byggeår info: Bygd i 1948, tilbygd i 1960 
 • Beliggenhet: Bjørlysvingen 11 i Sørkjosen
 • Tomt: Ca. 1467 m2 eiet tomt
 • Parkering: Det er tilgjengelig parkering med eiendommen
 • Reguleringsforhold: Eiendommen er regulert til bolig/kontor Nordreisa kommune planid 54282015_001 datert 07.05.2020
 • Matrikkelinformasjon: Kommunenr: 5428, gårdsnr: 47, bruksnr: 426
 • Verdi og lånetakst

Nordreisa kommunen ønsker bud på bygget.

Bud leveres på epost til postmottak@nordreisa.kommune.no og merkes salg eiendommen 47/426

Visning etter avtale.

Kontaktpersoner:

 • Kommunalsjef Dag Funderud tlf 77 58 80 41
 • Virksomhetsleder May Halonen tlf 77 58 80 42

Salget gjøres i hht kommunestyrets vedtak 36/19.