Teleortopediprosjektet ved Distriktsmedinsk senter er et av tre prosjekter som er nominert til Samhandlingsprisen for 2008. Prisen deles ut av Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen, på Dialogformun 4. desember i Tromsø.

Prisen som deles ut for første gang i 2008, består av oppmerksomhet omkring et godt arbeid og 50.000,- kroner. Prisen er etablert av UNN HF og de 31 kommunene UNN samarbeider med i sitt sykehusområde.

Tre gode samhandlingsprosjekt er nominert til prisen og de nominerte er:

  • Teleortopedi sparer reisetid i Nord-Troms
  • Kunnskap og samhandling i Ofoten
  • Fra svingdør til omsorgsbolig i Tromsø

For teleortopediprosjektet som gjennomføres av UNN og kommunene i Nord-Troms er samhandling stikkordet. Pasienter som tidligere hadde lang reisetid tur-retur Tromsø for en kontroll, som i utgangspunktet tok knapt et kvarter, gjennomfører nå sine kontroller på Distriktsmedisinsk senter DMS Nord-Troms på Sonjatun Helsesenter.

Telemedisin er et virkemiddel som bidrar til likeverdige helsetilbud og mulighet for utvikling. Prosjektet deltar også i forskning for å se om pasientene faktisk får bedre behandling på denne måten. Prosjeketet er aktuelt og tidsriktig.