Scooterløyper for rekreasjonskjøring

Åpne løyper og løypebeskrivelser

Nordreisa kommune har åtte godkjente snøscooterløyper som er åpen for fri ferdsel. Løypene er ikke åpne før de er merket og annonsert på denne siden. Gyldig løypetraséer er de som til en hver tid er merket med skilt og/eller stikker. Dette gjelder foran alle kartversjoner.

Løypa opp Gahperus, samt tilknytningsløypa til Kåfjord, er jfr forskrift, åpen t.o.m. 1.5. Alle de øvrige løypene er, jfr forskrift, åpne t.o.m. 4.5. Disse datoene gjelder så fremt ikke andre forhold oppstår, som f.eks rasfare, åpne vann og elver, eller ulemper for reindrifta.

Scooter

Rasting på islagte vann

Beskrivelse av godkjente scooterløyper i Nordreisa er fastsatt i forskrift.

Veiledende kart over alle scooterløyper i Troms og Finnmark

 

Løype nr Strekninger

GPS logg løype

Åpen/stengt
1

Gahperus

Fra løypestart Gahperus til vannene Geatkkutjávrit og Geatkkutluoppal og videre inn til Somajávre

Gapherus - Somas 2019.gpx

Åpnet 30.12.2020

Stenger 01.05.2021

  Sammenbindingsløype Geatkkuluoppal - kommunegrensen Gáivuotna - Kåfjord  

Åpnet 19.01.21
Stenger 01.05.2021

2

Oksfjord - Kautokeino:
Løypa er åpnet fra parkeringsplass ved E6, over Oksfjordvannet og videre til krysset mot Røyelløypa

 

Åpnet 15.03.21
Stenger 04.05.2021

3

Fra løypestart Røyelen -  Ragasjávri

  Åpnet 17.03.21
Stenger 10.05.2021
4

Svartfoss bru - Kautokeino grense og Kvæanangen grense med alle sidestikk og sidesløyfer

  Åpnet 03.02.21 og 28.02.21
Stenger 04.05.2021
5

Sammenbindingsløype Svartfoss bru - Gahperus

  Åpnet 06.02.2021
Stenger 04.05.2021
6 Sappen - Gahperus løypestart   Åpnet 31.12.20
Stenger 04.05.2021
7 Fra Rotsundelv til Sikkajávri og videre til Pilteri og Gievdnejavri   Åpnet 09.02.21 og 11.03.21
Stenger 10.05.2021

OBS! Nedlasting av fil for GPS-logg fungerer best i nettleseren Google Chrome.

Web levert av CustomPublish AS