Rasting på islagte vann

Beskrivelse av godkjente scooterløyper i Nordreisa er fastsatt i forskrift.

Veiledende kart over alle scooterløyper i Troms og Finnmark

Fylkesmannens vedtak - forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2020 - kommunene i Nord-Troms

Vi viser til søknader fra kommunene Kåfjord, Kvænangen, Storfjord og Nordreisa den 14. mai 2020 om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9 andre ledd (heretter nasjonal forskrift § 9). Kommunene Skjervøy og Lyngen har ikke søkt om forlenget åpning av snøskuterløyper

Fylkesmannens vedtak om forlenget åpning av snøskuterløyper
Med hjemmel i nasjonal forskrift § 9 andre ledd har Fylkesmannen i Troms og Finnmark fattet følgende vedtak om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai i kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Storfjord

 

Løype nr Strekninger

GPS logg løype

Åpen/stengt
1

Gahperus

Fra løypestart Gahperus til vannene Geatkkutjávrit og Geatkkutluoppal

Gapherus - Somas 2019.gpx

Stengt f.o.m 18.5.20

  Sammenbindingsløype Geatkkuluoppal - kommunegrensen Gáivuotna - Kåfjord   Stengt f.o.m 2.5.20
2

Oksfjord - Kautokeino:
Løypa er åpnet fra parkeringsplass ved E6, over Oksfjordvannet og til Sivra

 

Stengt f.o.m 05.05.20

3

Fra løypestart Røyelen -  Ragaskrysset til Ragasjávre.

 

  Stengt f.o.m 05.05.20
 

Fra Ragaskrysset til krysset Oksfjordløypa

 

Stengt f.o.m 05.05.20

4

Svartfoss bru - Kautokeino:

  Stengt f.o.m 05.05.02
5

Sammenbindingsløype Svartfoss bru - Gahperus

Isen har gått opp på elva

  Stengt f.o.m 05.05.02
6 Sappen - Gahperus løypestart   Stengt f.o.m 18.5.20
7 Fra Rotsundelv til Gievdnejávri samt avstikker til Sikkajávri   Stengt f.o.m 18.5.20

OBS! Nedlasting av fil for GPS-logg fungerer best i nettleseren Google Chrome.

KLIKK HER OG LES RESTEN AV VEDTAKET