Sentrumsnær boligtomt til salgs

I forbindelse med gjenoppbygging av Doktorgården er det skilt ut ei ny boligtomt som nå er til salgs i Leonard Isaksens vei 12 på Storslett.

Nordreisa kommune logo

Kommunestyret har bestemt at tomta skal selges på det åpne markedet med en minstepris på kr 299 pr m2. Tomten er på 1130 m2. Kart

Henvendelse om tomten sendes postmottak@nordreisa.kommune.no . Spørsmål kan rettes til Torgeir Lunde tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91.

Web levert av CustomPublish AS