Kommunestyret har bestemt at tomta skal selges på det åpne markedet med en minstepris på kr 299 pr m2. Tomten er på 1130 m2. Kart

Henvendelse om tomten sendes postmottak@nordreisa.kommune.no . Spørsmål kan rettes til Torgeir Lunde tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91.