Opptak SFO

Søknadsfrist til skolefritidsordningen (SFO)

Søknadsfrist til skolefritidsordningen (SFO) for 2021/2022 er 1.april. Husk at du må søke barnet ditt inn på SFO for hvert nytt skoleår.
Skole

Innmelding av nye elever i den kommunale grunnskolen 2021/2022

Frist for innmelding er 1. mars 2021. Elektronisk innmeldingsskjema og mer informasjon finnes her: Innmelding skole
Moan skole

Femteklassingene i Nordreisa gjør det bedre på nasjonale prøver!

Resultatene fra årets nasjonale prøver viser at elevene på 5. trinn i Nordreisa har fin framgang. Elevene våre har en økning med to skalapoeng på alle...
Vaske hendene

Hva skjer om det oppstår smitte av covid-19 i barnehage eller skole i Nordreisa?

Det ser nå ut til at antallet som får påvist covid-19 i Norge er i ferd med å øke og vi ser at det er flere skoler og barnehager som er berørt av smit...
SFO

Har du barn på 1. og 2. årstrinn i skolefritidsordningen (SFO) kan du søke om reduksjon i foreldrebetalinga

NB! Vi gjør oppmerksom på at søknadene vil være ferdigbehandlet innen 30.november.
kartoversikt skoler Nordreisa kommune

Grunnskoler og skolefritidsordning (SFO)

Nordreisa kommune har seks grunnskoler, hvorav to er private og fire kommunale. Av disse har tre skoler ungdomstrinn. Det er to skoler i kommunesenter...
Konfirmasjonsseremoni-2019-HEF-00121_1000- Foto_Herman_Dreyer_jpg

Påmelding til humanistisk konfirmasjon våren 2021 er åpnet

Nå er påmelding til humanistisk konfirmasjon våren 2021 åpnet! Konfirmantene i Nord-Troms og Finnmark har fått et helt nytt tilbud.
Torghatten busser

Informasjon om skoleskyss Sørkjosen –Storslett t/r for elever som hører til Moan- og Storslett skole

Busselskapene forholder seg til nasjonale retningslinjer ved smittevern skoleskyss. Dette fører blant annet til at skolebussene kjører med redusert ka...
Web levert av CustomPublish AS