Skatteinnkreving

Skatteoppkreverkontoret og ligningskontoret jobber begge med skattesaker. Men hvem gjør hva?

Skatteoppkreveren i Nordreisa kommune jobber blant annet med regnskapsføring, innkreving av skatt, informasjon og kontroll av arbeidsgivere, samt saksbehandling for skatteutvalg.

31. mai er fristen for betaling av tilleggsforskudd/ tillegg til forhåndsskatt for å unngå restskatt eller resterende skatt. Fristen 31. mai gjelder for alle personlig skattytere og etterskuddspliktige skattytere. 

Frister for innbetaling av forskuddstrekk
og arbeidsgiveravgift:

Frister forskuddskatt:
1. termin 15.03. 15.03.
2. termin 15.05. 15.05.
3. termin 15.07.  
4. termin 15.09. 15.09.
5. termin 15.11. 15.11.
6. termin 15.01.  

Skatt skal betales til denne konto: 6345 06 19428. Husk Kid. Her kan du lage KID-nr for innbetaling av skatt. Ta kontakt i forkant av et forfall dersom du ikke kan oppfylle forpliktelsene dine, slik at vi kan finne en løsning. Skattekontoen til Nordreisa kommune er: 6345 06 19428

Ligningskontoret er et statlig organ. Der fastsettes grunnlaget for hva den enkelte person / bedrift skal betale i skatt. Ligningskontoret behandler og besvarer derfor spørsmål vedrørende selvangivelser, næringsoppgaver, fradrag, skattekort, utskriving av forskuddskatt m.m.

Mer informasjon kan du finne her: http://www.skatteetaten.no

Trenger du mer informasjon, ring oss på tlf.: 77 58 80 28

Web levert av CustomPublish AS